×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Telco score - souhlas
Souhlasím s tím, aby

    1. COOL CREDIT, s.r.o., IČ 02112621 v souvislosti s mou žádostí o uzavření smlouvy předala mé telefonní číslo a/nebo rodné číslo operátorům: O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 a virtuálnímu operátorovi O2 Family, s.r.o., IČO 24215554 (100% dceřiná společnost O2 Czech Republic a.s.), T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO 64949681 a Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001;

    2. operátoři jednotlivě zpracovali mé telefonní a/nebo rodné číslo za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě) vedených na mou osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jsem uživatelem, a předali tuto agregovanou informaci spolu s typem služby COOL CREDIT, s.r.o., IČ 02112621 za účelem posouzení mé schopnosti a ochoty plnit své závazky. Prohlašuji, že telefonní číslo uvedené v žádosti je v mém výlučném osobním užívání.

Jsem si vědom/a, že souhlas mohu odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu telcoscore@coolcredit.cz.

Více informací naleznete zde.