×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Informace pro oznamovatele

„Informace pro oznamovatele“

Na tomto místě uvádíme informace, které jsme povinni zveřejnit dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“).

Způsoby oznamování

Oznámení je možné učinit:

A) prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti COOL CREDIT, s.r.o., a to:

  • telefonicky; · e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu whistleblowing@coolcredit.cz;
  • dopisem zaslaným na adresu: COOL CREDIT, s.r.o., k rukám příslušné osoby, Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1, přičemž obálka by měla být opatřena nápisem: „Důvěrné oznámení – neotevírat“;
  • osobně na schůzce s příslušnou osobou;
  • vhozením oznámení do vyhrazené schránky umístěné v sídle společnosti;

nebo

B) podáním učiněným vůči Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to:

  • ústně;
  • písemně;
  • osobně.

Bližší informace o tom, jak postupovat v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR a postupech uplatňovaných v této souvislosti Ministerstvem, najdete na www.justice.cz.

Důležitá upozornění

  • Pokud je předmětem Vašeho oznámení skutečnost týkající se porušení povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“), nelze takové oznámení učinit vůči Ministerstvu spravedlnosti ČR (§ 34a odst. 5 AML zákona). V takovém případě, prosím, využijte vnitřní oznamovací systém společnosti COOL CREDIT, s.r.o., nebo se obraťte přímo na Finanční analytický úřad.
  • V souladu s § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona společnost COOL CREDIT, s.r.o. akceptuje rovněž oznámení podaná anonymně.


Kontaktní údaje příslušné osoby

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. jmenovala příslušnou osobou dle § 10 Zákona o ochraně oznamovatelů: Petr Bulka, telefonní číslo: 777 075 621, e-mailová adresa: whistleblowing@coolcredit.cz, korespondenční adresa: Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1.