×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Jak je to rychlé Časté dotazy Kontakt Slovník pojmů O nás

Pro podnikatele
Top
článek
Úvěr v defaultu
Úvěr v defaultu je označení pro půjčku, která není již delší dobu splácena a věřitel podniká určité kroky pro její vymožení. Často se tak stane ve chvíli, kdy klient nemá prostředky dostát svým finančním závazkům. Řešením takové situace může být domluva s věřitelem na splátkovém kalendáři, konsolidace nebo osobní bankrot.
Evidence dlužníků
Evidence dlužníků je databáze osob, které se dostaly do prodlení ve svých finančních závazcích vůči svým věřitelům. Nemusí se přitom jednat jen o banky a další zprostředkovatele úvěrů, ale i o mobilní operátory nebo poskytovatele energií. Evidence dlužníků slouží pro posouzení důvěryhodnosti a bonity případného klienta.
Lombardní úvěr
Lombardní úvěr je krátkodobý bezúčelový úvěr, který je zajištěn zástavou nějaké movité věci. Při získání lombardního úvěru tedy klient ručí např. šperky, drahými kovy či cennými papíry a výše úvěru se odvíjí od jejich tržní hodnoty. Dojde-li k situaci, kdy klient nedokáže svůj závazek splácet, může věřitel přistoupit k prodeji movité věci, jež je zástavou úvěru.
Zápůjčka
Pojem „zápůjčka“ zavedl nový občanský zákoník, který tím nahradil dříve používanou „půjčku“. Podobně změnil i smluvní strany „věřitel“ a „dlužník“ na „zapůjčitel“ a „vydlužitel“. I přes toto právní slovíčkaření zůstala podstata stejná. Zapůjčitel přenechává vydlužitelovi věci určité hodnoty, které musí po smluvené době vrátit.
Daň z úroků z poskytnuté půjčky
Podobně jako DPH, daň z přidané hodnoty, daň ze zboží a služeb, existuje daň z poskytnutých půjček. Vypočítává se z úroků, přičemž jistina zdanění nepodléhá. Poskytne-li půjčku fyzická osoba, odvádí 15% daň z úroků. Od této daně jsou oproštěny výnosy na úrocích do 4000 Kč za rok, pokud všechny ostatní příjmy poplatníka pochází ze závislé činnosti. Jinak řečeno, jste-li zaměstnancem, pobíráte mzdu či plat a půjčili jste známému obnos peněz s úrokem 3000 Kč, daň odvádět nemusíte.
...

Jak rychle dostanu peníze?

Když odešlete žádost
TEĎ v 14:00
Podepíšete smlouvu (pomocí SMS)
do 1 minuty
Přiložíte kopii OP
do 2 minut
Přiložíte kopii OP
do 2 minut
Vyhodnotíme žádost
do 5 minut

Peníze mohou být Vaše už v 10:03

Platí v případě vyplacení půjčky na Váš bankovní účet v rámci stejné banky

Získat peníze

Chcete poradit ohledně půjčky?

Potřebujete radu? Jsme tu pro Vás!
+420 
Zavoláme ihned