×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Jak splatit

Zaplatit můžete zadáním příkazu k úhradě ve Vaší bance. Jako variabilní symbol uvádějte Vaše rodné číslo. V případě, že Vaše banka není na našem seznamu bank, pošlete prosím platbu na účet vedený u FIO banky.

Splatit můžete zadáním příkazu k úhradě na následující účty:


   213133800/0600 účet pro platby z jiných (níže neuvedených) bank

img-logo-bank-2   107-6091410247/0100

img-logo-bank-1   2500494595/2010

img-logo-bank-6   7695902001/5500


Pro prodloužení doby splatnosti

Může se stát, že nebudete moci včas splatit Vaši půjčku (tomu je nejlepší předejít zodpovědnou půjčkou). V takovém případě je možné prodloužit dobu splatnosti o 7, 15 nebo 30 dní následnými kroky:

  • Přihlaste se na svůj klientský účet a zvolte požadovanou dobu prodloužení splatnosti kliknutím na požadovanou dobu
  • Obratem Vám přijde SMS s autorizačním kódem
  • Potvrďte znění Dodatku prodloužení vložením autorizačního kódu a kliknutím na tlačítko Souhlasím
  • Uhraďte Poplatek za prodloužení úvěru na uvedený účet dle instrukcí, tím bude Dodatek oboustranně uzavřený
  • Poplatek za prodloužení splatnosti činí u 7 dnů 15%, 15 dnů 25% a u 30 dnů 32,5% z celkové dlužné částky
 

Důsledky nesplácení

V případě nesplácení úvěru je společnost oprávněna v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru požadovat smluvní pokuty, zákonný úrok z prodlení a účelně vynaložené náklady které vznikly společnosti v souvislosti s prodlením klienta. Výše a podmínky úhrady těchto nákladů se řídí Smlouvou o úvěru a Všeobecnými obchodními podmínkami. Smluvní pokuta činí 0,1 % denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení. Omezení podle předchozí věty se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl klient v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3 000 Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 Kč. Současně je klient povinen v případě prodlení nahradit účelně vynaložené náklady, které vznikly společnosti v souvislosti s jeho prodlením, a to:

Druh úkonu: Výše nákladu Věřitele, který je věřitel oprávněn požadovat:
písemná (listinná) upomínka/výzva k úhradě 500,- Kč/výzva
emailová upomínka/výzva k úhradě 100,- Kč/výzva
telefonická upomínka/výzva k úhradě 50,- Kč/výzva
SMS upomínka/výzva k úhradě 30,- Kč/výzva
příprava dohody o splátkovém kalendáři 450,- Kč
předání spisu Klienta internímu oddělení vymáhání pohledávek 500,- Kč
předání spisu Klienta inkasní agentuře 750,- Kč