Jak splatit

Zaplatit můžete zadáním příkazu k úhradě ve Vaší bance. Jako variabilní symbol uvádějte Vaše rodné číslo. V případě, že Vaše banka není na našem seznamu bank, pošlete prosím platbu na účet vedený u FIO banky.

Splatit můžete zadáním příkazu k úhradě na následující účty:

img-logo-bank-1   2500494595/2010 účet pro platby z jiných (níže neuvedených) bank

img-logo-bank-2   107-6091410247/0100

img-logo-bank-3   3275542339/0800

   213133800/0600

img-logo-bank-6   7695902001/5500

Pro prodloužení doby splatnosti

Může se stát, že nebudete moci včas splatit Vaši půjčku.

V takovém případě je možné prodloužit dobu splatnosti o 7, 15 nebo 30 dní následnými kroky:

  • Přihlaste se na svůj klientský účet a zvolte požadovanou dobu prodloužení splatnosti kliknutím na požadovanou dobu
  • Obratem Vám přijde SMS s autorizačním kódem
  • Potvrďte znění Dodatku prodloužení vložením autorizačního kódu a kliknutím na tlačítko Souhlasím
  • Uhraďte Poplatek za prodloužení úvěru na uvedený účet dle instrukcí, tím bude Dodatek oboustranně uzavřený
  • Poplatek za prodloužení splatnosti činí u 7 dnů 15%, 15 dnů 25% a u 30 dnů 32,5% z celkové dlužné částky

 

Důsledky nesplácení

V případě nesplácení úvěru je společnost oprávněna v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru požadovat smluvní poplatky, zákonný úrok z prodlení a účelně vynaložené náklady které vznikly společnosti v souvislosti s prodlením klienta. Výše těchto nákladů se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.