×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Jak je to rychlé Časté dotazy Kontakt Slovník pojmů O nás

Pro podnikatele Pro mladé Na auto Pro důchodce

Exekuce

Exekucí nejčastěji nazýváme proces vymožení dluhu na základně soudního rozhodnutí. Příčinou exekuce je nějaký dluh, nejčastěji peněžní, který není dlužníkem uhrazen do sjednané doby splatnosti. Věřitel (oprávněný) se v takovém případě může obrátit na soud, aby donutil dlužníka (povinného) dostát svým povinnostem. Toto rozhodnutí je označováno jako „exekuční titul“ a jeho výkonem je pověřen soudní exekutor. Nutno podotknout, že soudní exekutor nemůže vykonávat svou činnost svéhlavě, ale pouze na základně rozhodnutí soudu. Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky může být provedena hned několika způsoby: srážkami ze mzdy a jiných příjmů (mateřská, státní příspěvky), prodejem movitých i nemovitých věcí. Exekutor však musí před případným prodejem movitých a nemovitých věci upřednostnit všechny ostatní možnosti vymožení dluhu.

Čtěte také