×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Jak je to rychlé Časté dotazy Kontakt Slovník pojmů O nás Blog

Pro podnikatele Pro mladé Na auto Pro důchodce Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky

Exekuce

Exekucí nejčastěji nazýváme proces vymožení dluhu na základně soudního rozhodnutí. Příčinou exekuce je nějaký dluh, nejčastěji peněžní, který není dlužníkem uhrazen do sjednané doby splatnosti. Věřitel (oprávněný) se v takovém případě může obrátit na soud, aby donutil dlužníka (povinného) dostát svým povinnostem. Toto rozhodnutí je označováno jako „exekuční titul“ a jeho výkonem je pověřen soudní exekutor. Nutno podotknout, že soudní exekutor nemůže vykonávat svou činnost svéhlavě, ale pouze na základně rozhodnutí soudu. Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky může být provedena hned několika způsoby: srážkami ze mzdy a jiných příjmů (mateřská, státní příspěvky), prodejem movitých i nemovitých věcí. Exekutor však musí před případným prodejem movitých a nemovitých věci upřednostnit všechny ostatní možnosti vymožení dluhu.


Jak zjistit exekuci (na osobu)? Exekuci na osobu lze zjistit na některých vybraných pobočkách České pošty. Můžete zde vyžádat ověřený výpis z Centrální evidence exekucí. Za jednu stranu výpisu zaplatíte 50 Kč.

Co předchází exekuci? Exekuci předchází poměrně dlouhý proces, během kterého lze své závazky splatit a nebo se bránit. Věřitel se musí obrátit na soud, soud následně dá dlužníkovi lhůtu na splacení dluhu. Pokud do daného termínu dluh nesplatí, přichází na řadu exekutor, který se musí opět obrátit na soud pro povolení exekuce. Před samotnou exekucí přijde dlužníkovi dopis.

Čtěte také