×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Jak investovat a zhodnotit peníze

Jak investovat a zhodnotit peníze

Myslet na budoucnost, na nečekané výdaje a šetřit jsou základem finanční gramotnosti každého z nás. Nechat ale našetřené finance ležet ladem pod matrací nebo na bankovním účtu není správný krok. Peníze totiž postupem času vzhledem k výši inflace ztrácejí na své hodnotě, a tak po určitém období si z našetřených peněz koupíme méně. Aby finance svou hodnotu neztrácely, volí lidé obvykle spořící účty, které jsou dnes zpravidla součástí běžného bankovního účtu. Nemůžeme však hovořit o jejich zhodnocení, neboť úroková míra spořících účtu je stěží výši než míra inflace. Jiné možnosti přináší investování. Lidé se rozhodnou investovat ve chvíli, kdy nejenže chtějí udržet hodnotu svých vydělaných peněz, ale zároveň chtějí své přebytečné finance zhodnotit, někam „uložit“ a následně využít.

I když se nám může zdát, že termíny spoření a investování jsou to samé, existují mezi nimi zásadní rozdíly. Zatímco u spoření vkládáme své peníze na spořící účtu a nehrozí téměř žádné riziko jejich ztráty v případě negativních změn na finančním trhu, u investic již riskujeme, že o svůj vklad přijdeme. Ovšem investice nabízí obvykle vyšší zhodnocení než spořící účty, a tak je někdy výhodné riziko podstoupit.

Investovat je možné jednorázově nebo pravidelně. Jednorázovou investici lze využít např. v případě dědictví, výhry v loterii nebo v jiné situaci, kdy získáme větší množství financí.  Obecně však platí, že investovat bychom měli pouze ty finance, které nepotřebujeme a bez kterých se obejdeme.

S investováním úzce souvisí tzv. Magický trojúhelník, který má tři vrcholy – riziko, likviditu a výnos. Riziko můžeme chápat jako určitou nejistotu, že náš výsledek nedosáhne výše, kterou bychom chtěli nebo očekávali. Likvidita popisuje, jak dobře lze daný cenný papír na trhu rychle prodat, aniž by ztratil svoji hodnotu, tedy jak rychle se cenný papír může stát „použitelnými“ penězi. To ovlivňuje mnoho faktorů – od typů cenných papírů, přes situaci na finančních trzích až po aktuální ekonomické trendy, kdy se některé cenné papíry stávají populárnějšími či nikoliv. Třetím vrcholem je již zmíněný výnos, kdy mluvíme o zhodnocení naší počáteční investice. Z logiky věci není možné dosáhnout všech tří vrcholů zároveň. Nelze dosáhnout vysokého výnosu při nízkém riziku nebo při vysokém riziku vyšší likvidity. 


Pojďme se nyní podívat na konkrétní možnosti investování.


Akcie

Akcie jsou cenné papíry, jejíchž vlastnictvím se stáváte vlastníkem části společnosti, do nichž jste investovali. Samozřejmě je nemyslitelné, že byste díky nákupu jedné akcie, např. společnosti TESLA, šli za Elonem Muskem a spolurozhodovali s ním o dalším směřování firmy. Co ovšem nákupem akcií získáte je účast na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě akcionářů. Ta rozhoduje o všech záležitostech společnosti a každý akcionář má počet hlasů podle vlastnictví a typu akcií. 

Investora pravděpodobně nejvíce zajímá podílení se na zisku, které se může realizovat prostřednictvím dvou způsobů. Investor může držet akcie společnosti dlouhodobě a nechat si pravidelně vyplácet dividendy (výnos akciové společnosti vyplacený do rukou akcionáře). Druhý způsob je tzv. kapitálový výnos, tedy situace, kdy je investor schopen prodat akcie firmy za vyšší cenu, než za kterou je nakoupil. Finanční trh je však nevyzpytatelný a cena akcií může výrazně kolísat i během jednoho obchodního dne, proto může dojít i na tzv. kapitálovou ztrátu, kdy je prodejní cena akcie nižší než kupní.

Akcie pomáhají určovat, jak klesá či stoupá hodnota společnosti v závislosti na vývoji ceny akcie na burze. Do jisté míry je to ukazatel pouze obrazný a nemusí vůbec vypovídat o tom, jak se firmě reálně na trhu daří, neboť záleží především na rozhodnutí investorů, jaké akcie budou nakupovat či prodávat. Investování nemusí být vždy racionální a není ovlivněno jen hospodářskými výsledky společnosti, ale také emocemi a efektem davu. Ten se projevu např. ve chvílí, kdy skupina investorů začne prodávat akcie určité společnosti a ostatní investoři ze strachu z devalvace ceny je začnou prodávat také. Akcionáři tak mohou uměle vyhnat ceny akcií do závratných výšin nebo neopodstatněně akcie prodávat a snižovat jejich hodnotu. A představy investorů, do čeho se vyplatí investovat, se podstatně liší. Sami totiž musí vyhodnotit informace o tom, jak se společnosti dařilo v minulosti, jakou má aktuální výkonnost a předvídat, jestli bude růst i do budoucna. 

Začít investovat do akcií může opravdu každý a velikost investice záleží na vašich finančních možnostech. Minimální velikost objednávky je totiž vždy jedna akcie, jejíchž cena se může pohybovat od pár korun i do několika tisíc. K tomu, abyste mohli investovat, se musíte registrovat u brokera (často to může být i vaše banka), jakéhosi prostředníka mezi burzou a vámi, a otevřít si u něj účet, jehož prostřednictvím budete transakce provádět. To zvládnete jednoduše online. Broker může sloužit pouze jako zprostředkovatel obchodování nebo jako makléř, který vám vaše investice bude spravovat a doporučovat obchody. Brokeři si stanovují minimální vklad a účtují si poplatek za provedení nákupu. To je poměrně velká nevýhoda u menších částek, kdy poplatek může tvořit velkou část vkladu. To neznamená, že je nutné vždy investovat horentní sumy, avšak platí, že je nejlepší investovat pravidelně, systematicky a do více akciových titulů. Touto diverzifikací snížíte riziko ztráty při různých výkyvech na trzích.

Máte-li konečně obchodní účet založen a jste připraveni na obchodování, ujasněte si nejdříve vaše cíle. Měli byste se sami sebe ptát, zda budete aktivně obchodovat (kapitálový výnos), nebo dáte přednost dlouhodobým investicím (dividendový zisk). Při aktivním obchodování si stanovte spodní a horní hranici, kdy akcii budete prodávat a opravdu tak učiňte ve chvíli, kdy hodnota akcie jedné z hranic dosáhne. Začne-li akcie klesat, velká část investorů má tendenci čekat, až se klesající trend zvrátí a hodnota začne zase růst, přestože se stává, že změna k lepšímu nemusí přijít vůbec.

akcie


Dluhopisy

Čím dál oblíbenější způsob, jak firma může získat financování pro svůj chod a rozvoj, jsou dluhopisy. Dluhopisy jsou cenné papíry a představují jakési půjčky firmám, městům, státu a jiným celkům, pro které jsou mnohdy výhodnější než finanční produkty nabízející banky. Vydáním dluhopisu se emitent (dlužník) zavazuje investorům (věřiteli) splatit do určitého termínu stanovenou částku. Ta se skládá z hodnoty dluhopisu a úroku. Splatnost dluhopis se různí a může se pohybovat v délce měsíců i několika let.

Mezi nejdůležitější dluhopisy považujeme:

- Státní dluhopisy, které vydává vláda územního samosprávného celku např. ke krytí schodků rozpočtu. Jelikož je riziko státních dluhopisů nízký, nemůžeme očekávat vysoký výnos. Státní dluhopisy lze pořídit prostřednictvím poboček Československé obchodní banky a jejich seznam naleznete na webových stránkách Ministerstva financí. Hodnota státního dluhopisu činí 1,- Kč, přičemž lze zakoupit dluhopisy o minimální hodnotě 1000,- Kč.

- Komunální dluhopisy jsou vydávány komerčními bankami nebo městy a obcemi. Ty za ně ručí celým svým majetkem. Podobně jako u státních dluhopisů je riziko nízké spolu s výnosem.

- Podnikové (korporátní) dluhopisy emitují soukromé společnosti. Zde je již riziko vyšší, neboť hrozí krach eminenta a nesplacení dluhopisu v plné výši. Vyšší riziko signalizuje většinou i vyšší úrok. Vydá-li emitent dluhopisy s úrokem např. 9 %, může nás napadnout otázka, proč raději nejde do banky a nepůjčí si u ní za nižší úrok. Možná právě proto, že tam byl a banka mu odmítla půjčit kvůli vysokému riziku. Zjistit míru důvěryhodnosti a bonity emitenta nebo cenného papíru pomáhají ratingové agentury, který udělají tzv. rating, který vyjadřuje schopnost emitenta dostát svým finančním závazkům včas a v plné výši. Označují se písmeny od A až D. Problematika dluhopisů je mnohem širší. Zde jsme uvedli jen jejich hlavní druhy. Pokud vás dluhopisy zajímají hlouběji, podívejte se na seriál o dluhopisech, kde se dozvíte vše nutné k tomu, abyste do nich mohli opatrně začít investovat. Nechybí ani slovníček nejpoužívanějších termínů spojených s  investováním do těchto cenných papírů, informace o regulaci trhu nebo kde nakoupit dluhopisy výhodně i bezpečně.


Fondy

Ve chvíli, kdy teprve investovat začínáme, ještě nejsme na investičních trzích jako ryba ve vodě nebo chceme investovat do více subjektů a své portfolio více diverzifikovat, hodí se jako nejlepší cesta využít různých fondů. Fondy jsou forma kolektivního investování, kdy skupina investorů svěří finance investiční společnosti. Tu tvoří skupina profesionálů ve svém oboru, kteří mají znalosti a přístup k většímu množství informací než sám investor. Ti pak svěřené peníze spravují za účelem co nejefektnějšího zhodnocení.

Oblíbenými fondy jsou tzv. podílové. Podílový fond vydává podílové listy, které si investoři kupují. Nakumulované finanční prostředky jsou dále investovány. Rozlišujeme otevřené a uzavřené fondy. Zatímco otevřené fondy vydávají neomezené množství podílových listů a investor je může kdykoliv odprodat investiční společnosti, u uzavřených fondů je omezeno nejen množství vydaných podílových listů, ale i odprodání je možné až po určité době. 

Buďte trpěliví a nečekejte rychlé zisky, investování není krátkodobá záležitost. Vyhněte se rizikům - pokud investice nabízí vysoké zhodnocení, je pravděpodobné, že se vám vaše investované prostředky nemusí vrátit. Investujte nejlépe pravidelně a peníze, které vám nebudou v budoucnu chybět. Zároveň své investice diverzifikujte, aby nebyly ohrožené nečekanými výkyvy na trhu.Čtěte také

Potřebujete půjčit?

-
+
od 5 dní
do 30 dní

Jak rychle dostanu peníze?

Když odešlete žádost
TEĎ v 14:00
Podepíšete smlouvu (pomocí SMS)
do 1 minuty
Přiložíte kopii OP
do 2 minut
Přiložíte výpis z účtu
do 2 minut
Vyhodnotíme žádost
do 5 minut

Peníze můžete dostat již v 10:03

Platí v případě vyplacení půjčky na Váš bankovní účet v rámci stejné banky

Chcete poradit ohledně půjčky?

Potřebujete radu? Jsme tu pro Vás!